Privacy

Nieuwsbrief

10 + 14 =

Ingrid van Dam

trainer | learning | development specialist | oprichter Colorify

‘ Ingrid heeft jaren­lang erva­ring in diverse ma­nage­ment func­ties en in het MKB als on­der­neemster. Ze heeft hier­bij veel te maken met de aan­sturing van teams en HR en heeft di­verse teams in haar werk­veld tot een hoger ni­veau we­ten te tillen. Door haar ho­reca ach­ter­grond zit gast­vrij­heid en cus­to­mer ex­perience in haar bloed. Hoge gast- en klant­tevre­den­heid brengen be­hal­ve mooie reviews, de beste mond tot mond recla­me. Als op­richt­ster van Colo­rify en als er­kend ge­certi­ficeerd trai­ner- en develop­ment spe­cials weet Ingrid haar vak­ken­nis op een pret­tige en effi­ciente manier over te brengen’