Trainingen

Wij bieden meerdere trainingen

hieronder vind je alle mogelijkheden op een rij

Persoonlijk

drijfverenprofiel

 

Werving en selectie | Function Profiler

Jongeren analyse

Gastvrijheids­training | Cus­tomer ex­perien­ce op locatie

Team development op locatie

Individueel coachingstraject online | op locatie

Coaching ter voor­be­rei­ding van functio­nerings­ge­sprek­ken

Loopbaanbegeleiding

Managementtraining

Persoonlijk drijfverenprofiel

Waar liggen jouw krachten en waar krijg jij energie van?
Wat zijn je valkuilen, waar zit je weerstand en wat slokt je energie op?
Waar kan je aan werken en waar zie je jezelf staan in de organisatie?

Vraag en persoonlijk profiel aan en ontvang een uitgebreid rapport van ruim 25 pagina’s binnen 24 uur op de mail. Vervolgens maken wij een online afspraak van ongeveer een half uur om de rapportage uit te leggen. 

De juiste m/v op de juiste plaats

Als organisaties een vacature in te vullen hebben, starten zij vaak met het aanvinken van benodigde competenties. Deze lijst wordt meestal al snel vrij lang, en vaak worden competenties gevraagd die moeilijk in één persoon te verenigen zijn.

Function Profiler® 

Function Profile is een objectieve tool voor werving en selectie en helpt u een realistisch profiel op te stellen van de kandidaat die het best bij de functie past op basis van zijn of haar drijfveren. Deze methode voorkomt ook de veelgemaakte fout dat managers automatisch kiezen voor een kandidaat die het meest op henzelf lijkt; Function Profiler® stelt objectief vast wie de meest geschikte kandidaten zijn.

Waarom Function Profiler®?

Een gemotiveerde medewerker verdient een veelvoud van zijn salaris voor de organisatie. Bovendien zijn gemotiveerde medewerkers gelukkiger, gezonder en voelen zij meer binding met de organisatie. Goed personeel levert uw organisatie dus nogal wat op.

Maar hoe vindt u de juiste m/v voor de juiste plek? Drijfveren geven inzicht in de eigenschappen die nodig zijn voor een bepaalde rol en/ of taak. Als u weet waarnaar u op zoek bent, kunt u zichzelf een hoop teleurstellingen besparen

Hoe werkt het?

Eerst maakt u een profielschets van de functie op basis van de gewenste competenties. Dit leidt tot een profiel met drijfveren die goed bij de functie passen.

Kandidaten met een profiel dat hierop lijkt, hebben de motivatie die echt nodig is om de functie goed te kunnen vervullen. Zij hebben de benodigde talenten voor deze functie al in huis of kunnen deze makkelijk ontwikkelen omdat het bij hun persoonlijkheid past.

 

Op basis van dit functieprofiel kunt u gaan zoeken naar geschikt talent, hetzij in eigen huis dan wel extern.

Jongeren analyse

Jongeren staan vandaag de dag voor grote uitdagingen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan bijvoorbeeld interpersoonlijke (sociale) vaardigheden, zelfstandigheid en zelfkennis die van belang is voor studie- en loopbaankeuzes.

In navolging van het succes van de Profile Dynamics® Persoonlijke Analyse – die is gericht op de werksituatie van volwassenen – is er nu ook een analyse speciaal voor jongeren.

De analyse richt zich op wat er bij jongeren speelt en is ontwikkeld in samenwerking met professionals uit het vakgebied.

Drijfveren, motivatie en gedrag

De analyse geeft een helder beeld van de drijfveren en motivatie van jongeren en laat zien hoe dit doorwerkt in hun denken en doen.

Deze drijfveren bepalen in hoge mate waaruit jongeren hun (werk)plezier halen, welk type werk en -omgeving bij ze past, met wie ze makkelijk samenwerken, welke leerstijl goed bij ze past en wat wel of niet werkt in de omgang.

Op basis van de analyse is aanvullende begeleiding en coaching mogelijk.

Toepassingen

De analyse is breed inzetbaar bij jongeren, bijvoorbeeld ter ondersteuning van:

Studie- en loopbaankeuze (LOB)

Begeleiding door mentoren / docenten

Persoonlijke ontwikkeling

Leren op maat

Studievaardigheden

Klassenmanagement

Pestpreventie en sociale vaardigheden

 

Scholieren en studenten

Doelgroep

De analyse is bedoeld voor middelbare scholieren en studenten in de leeftijd van ca. 15 – 23 jaar (minimaal vereist taalniveau B1).

Drijfverenanalyse en rapport op maat

De analyse bestaat uit een vragenlijst en een persoonlijk rapport op maat, beide afgestemd op de leefwereld en het taalgebruik van jongeren. Het rapport is modulair opgebouwd en bestaat uit vijf onderdelen:

I. Basismodule: drijfverenprofiel en toelichting

Het drijfverenprofiel bevat drie grafieken die laten zien welke drijfveren sterk ontwikkeld zijn, wat er in de weerstand zit en wat de jongere energie oplevert of energie kost, en bevat een gepersonaliseerde toelichting.

II. Studie- en loopbaanadvies

Enkele concrete suggesties voor geschikte sectoren en typen functies en een checklist ter ondersteuning van studie- en werkplekkeuze.

III. Talenten (ontwikkelen)

Welke talenten zijn aanwezig en/of makkelijk te ontwikkelen en wat ligt minder voor de hand?

IV. Leerstijlen

Tips over passende en minder passende leerstijlen; ‘Hoe leert deze jongere optimaal?’

V. Do’s en Dont’s

Adviezen voor de omgeving over wat wel en niet werkt in de omgang met deze jongere.

Gastvrijheidstraining | Customer experience op locatie

Winst is geen drijfveer, nee zeggen is geen optie en klachten zijn een kans voor verbetering en begrip. De belangrijkste marketingtool is tevredenheid en hoge reviews. Niemand is perfect en waar mensen werken worden wel eens fouten gemaakt. Maar hoe ga je hiermee om? Hoe reageer je als er een klacht, hoe kan je buiten de te verwachte standaard tevredenheid je excelleren in net dat stapje extra? Ook zal de interne customer experience en gastvrijheid aan bod komen. Colorify neemt je hierin mee.

Team development

Hoe zit je team in elkaar en hoe kunnen we gebruik maken van elkaars krachten?

Hoe kunnen we gezamenlijk het beste resultaat behalen?

Hoe goed kennen we elkaar en met welke valkuilen kunnen we rekening houden?

Wat zijn de sterke kanten van je team en wat kan je team nog inzetten voor om in balans te zijn? Een fijne open en interactieve training.

Individueel coachingstraject online | op locatie

Wij gaan je coachen en begeleiden naar persoonlijk leiderschap. Dit doen we door je ambities en de aandachtspunten goed in beeld te brengen. We stellen samen een individueel plan op en gaan bekijken wat voor jou het beste werkt om je doelen te bereiken. Een open en veilig coachingstraject die zowel online als op locatie gegeven kan worden.

Coaching ter voorbereiding van functioneringsgesprekken

Soms is het fijn om samen te sparren om de meest effectieve functioneringsgesprekken voor te bereiden. Zit de medewerker op zijn plek in zijn functie. Wat is zijn toegevoegde waarde in het team. Wat zijn de valkuilen en waar kunnen we zijn|haar ambities nog beter inzetten? Wat vindt de medewerker niet prettig en waar krijg hij|zij juist erg veel energie van? Welke tools kunnen we ter ondersteuning aanbieden? 

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is belangrijk om te achterhalen wie je bent, wat je graag zou willen en waarom dat is. Naar aanleiding van de Profile Dynamics analyse zullen we je verder op weg helpen bij de keuzes die het best bij je passen.

Managementtraining

Hoe stimuleer, inspireer en motiveer mensen en heb als leider een positief effect op je team.

Welke kracht bezit je team en welke toegevoegde waarde kan je daar persoonlijk nog aan geven om het meeste resultaat te halen. In deze tijd speelt het werkgeluk van je team erg mee. Hoe creëer je verbondenheid en een langdurige samenwerking binnen je team? Hoe is de onderlinge communicatie tussen de managers?  Hoe ervaren de managers de organisatie?