Disclaimer

Deze website is (in opdracht) gecreëerd en wordt onderhouden van Colorify.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colorify mag de inhoud van de website niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedeeld, veranderd of anderszins worden gebruikt, noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website.

Colorify spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en de website wordt alleen voor informatiedoeleinden aangeboden. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Colorify. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

De website kan tevens teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden bevatten waarop rechten van derden rusten.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Colorify sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit:
Handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door:
de op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken en het feit dat bepaalde informatie op de website en aan de website gekoppelde websites onjuist, onvolledig of niet up-to-date is.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere (web)sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Colorify verbonden is aan deze (andere) sites of de eigenaren / beheerders ervan. Colorify is dan ook niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor deze andere (web)sites inclusief de daarin opgenomen informatie. Indien u informatie of ander materiaal aan Colorify verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Colorify hiervan gebruik gaat maken (zie in dit verband ook ons privacy statement).

U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectueel eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Op bepaalde onderdelen van de website kunnen gebruikers zelf informatie plaatsen.

Het is voor Colorify niet mogelijk deze informatie voorafgaande te controleren. Colorify is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk. Colorify behoudt zich het recht voor deze informatie te allen tijde in te korten, te wijzigen of te verwijderen