Analyseren van teams en organisaties
met de Profile Dynamics® Dataviewer

Door individuele profielen van werknemers te combineren, kunnen combinatieprofielen van afdelingen en zelfs complete organisaties worden gemaakt. De leden van een team hebben bijvoorbeeld de volgende profielen:

Onze software telt deze individuele profielen bij elkaar op en geeft deze als volgt weer:

Uit de linker taartgrafiek blijkt dat 21% van de afdeling groen gedreven is, 20% blauw en 15% geel etc. Tot slot een weergave van de frequentie-verdeling van de drijfveren in de Expressie. Deze grafiek geeft in één oogopslag veel informatie over de groepsdynamiek binnen de groep.

Dit teamprofiel geeft antwoord op de vraag of de samenstelling van het team aansluit bij het takenpakket en de rol die het vervult in de organisatie, en op welke wijze het team het best onderling taken kan verdelen, zodat ieder doet waar hij of zij goed in is.

 

Organisatiecultuur

Door uw organigram ‘in te kleuren’ op basis van drijfveren wordt in één oogopslag duidelijk waar de organisatie goed aansluit bij haar mensen en waar de knelpunten zitten.

In de grafiek hierboven is het MT groen/geel. Zij hebben minimaal één drijfveer gemeen met de directie (oranje/geel) en met de teams General Ledger en Accounts Payable. Echter niet met de rood/blauwe Financieel Analisten. Ook hun manager, die een goede klik heeft met de directie, zit niet met hen op één lijn. Dit uit zich in wederzijds onbegrip: hun manager begrijpt niet waarom zijn afdeling niet doet wat hij zegt, terwijl de medewerkers vinden dat zij warrige instructies krijgen.

Door het organigram van uw organisatie op deze manier ‘in te kleuren’ krijgt u een helder beeld van de dominante culturen binnen uw organisatie, en wordt duidelijk of het profiel van de afdelingen strookt met de aard van het werk. Dit biedt aanknopingspunten voor verandermanagement en het stroomlijnen van de organisatie.