Intrinsieke motivatie voor werkgevers

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om de juiste mensen voor de jobs te vinden, te houden én de naar hun pensioen toe groeiende oudere werknemers duurzaam in te blijven zetten. Het is nu meer dan ooit, noodzakelijk om een goede werkgever te zijn waar mensen zich graag voor willen blijven inzetten. Vanuit hun innerlijke drive, hun motivatie. Om dat voor elkaar te krijgen, zul je als werkgever bereid moeten zijn om aan de slag te gaan met jouw mensen.

Gemotiveerde mensen: hoe krijg je ze?

Volgens de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan, is er een continuüm waarbij je vormen van motivatie hebt die volledig door externe factoren worden opgewekt en die hoe meer deze externe regulatie wordt geïnternaliseerd, geaccepteerd en geïntegreerd, hoe meer deze motivatie intrinsiek of zelfs autonoom wordt. De omgeving van de werknemers speelt een belangrijke rol.

Jouw rol als werkgever

Als werkgever kun je motivatie niet opwekken, maar wel de beste omstandigheden creëren om de motivatie bij ze te laten groeien. Hoe meer je mensen aanstuurt op een manier die bij ze past, hoe meer deze externe regulatie aansluit bij hun waarden en zo verder opschuift naar de kant van autonome motivatie. Het gevolg: mensen worden zo op een bij hen passende en effectieve wijze geactiveerd om vanuit de bij hun passende motivatie te gaan werken. Daardoor zijn ze zijn vitaler, energieker én zij zullen het prettig vinden om bij je te werken. Wat je hiervoor nodig hebt? Begin bij hun drijfveren!

Drijfveren als basis voor intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Over wat voor drijfveren wij het hebben? Wij baseren ons hierbij op de theorie van de Amerikaanse onderzoeker Clare W. Graves. Hij omschreef zeven intuïtief herkenbare drijfveren (waardenstelsels) die de basis vormen van ons denken en handelen en die ook tot uitdrukking komen in de cultuur van de organisatie waar we werken. Deze waardenstelsels zijn later door oud-Graves studenten Beck en Cowan met kleuren aangeduid. Bekijk de afbeelding rechts en lees hier meer over de methode en de afzonderlijke drijfveren.

Een voorbeeld: vooral mensen met hoge oranje drijfveren zijn gevoelig voor beloningen. Zij zullen zich nog meer inzetten en genieten van de erkenning, het succes en de status als je een bons geeft. Als je de behaalde resultaten waardeert en erkent, is de kans groot dat ze al met energie zitten te wachten tot je ze een nieuwe uitdaging geeft. Gebruik deze energie om ze vanuit die resultaatgerichtheid gemotiveerd te laten werken.