Verbeter communicatie op de werkvloer

126 vacatures tegen elke 100 werklozen in 2021: mensen vinden én houden is een uitdaging in deze krappe arbeidsmarkt. Helemaal in het geval van operationele functies in organisaties met veel personeelsverloop. Zuinig zijn op je mensen en oog hebben voor wat zij nodig hebben, is belangrijk. Teamleiders spelen hierbij een sleutelrol; door in te zetten op betere communicatie op de werkvloer, stijgt het werkplezier en voelen mensen zich meer verbonden. Effectief communiceren begint met het (her)kennen van elkaars percepties, waarden en drijfveren.

  • Vaak vinden medewerkers het werk prima, maar geven onderlinge communicatieproblemen stress, conflicten, motivatieproblemen en het ervaren van minder verbondenheid. Als de werkdruk hoog is en de focus  vooral op het behalen van optimaal rendement ligt, is het niet dat teamleiders (die ook niet altijd de vaardigheden hebben ontwikkeld om motiverende gesprekken aan te gaan) niet vaak in gesprek gaan met hun mensen.
  • Door mensen te trainen om op een praktische manier inzicht te krijgen in dat wat onder het gedrag van medewerkers zit en ze te leren hun communicatie beter aan te laten sluiten, werk je doelgericht aan het verbeteren van de situatie.

Effectief communiceren, effectief aansturen en samenwerken

Bril-drijfveren

Hiervoor is het nodig dat teamleiders getraind worden inzicht te krijgen in de drijfveren van mensen, deze te herkennen en hiermee te gaan werken. Dan krijgen zij helder:

  1. Hoe mensen hun omgeving ervaren: welke bril zij op hebben;
  2. Wat in het werk voor mensen van waarde is en waarom dit bepaald gedrag opwekt;
  3. Wat mensen energie geeft en wat juist weerstand oproept;
  4. Hoe mensen hierover communiceren;
  5. En vooral: hoe zij graag worden aangestuurd en aangesproken.
Communicatie op de werkvloer: een gemeenschappelijke taal

Met deze inzichten leren medewerkers op een praktische en effectieve manier te werken aan de verbetering van communicatie met hun mensen. Dat is belangrijk, want het herkennen en ook oordeelsvrij benoemen van de behoeftes vanuit de drijfveren, geeft ze mensen gevoel dat zij begrepen en geaccepteerd worden. Dat zorgt voor ontspanning en wederzijds begrip voor de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en hun drijfveren.

De sleutel voor het verbeteren van communicatie

Er kan met name gewerkt worden aan het communiceren vanuit een gemeenschappelijke taal. Dit helpt, want als we weten hoe we anderen kunnen benaderen op een manier die zij verstaan en accepteren, hebben we de sleutel tot daadwerkelijke communicatie en wederzijds begrip in handen. Leer de zeven waardensystemen van mensen herkennen en ontdek hoe mensen vanuit hun drijfveren communiceren. De methode kan ingezet worden voor het verbeteren van communicatie tussen leiders en hun mensen, maar kan ook gebruikt worden om de onderlinge communicatie in teams te verbeteren. Mail info@colorify.nl voor meer informatie